Klausimynas prieš vakcinaciją

SYNLAB Lietuva UAB rūpinasi Jūsų sveikata, todėl norint įvertinti galimas kontraindikacijas prieš vakcinacijos procedūrą yra naudojamas kontrolinis kontraindikacijų patikrinimo klausimynas (LR SAM 2019 10 21 įsakymo Nr. V-1182 redakcija).

Maloniai prašome visų klientų prieš atvykstant vakcinacijos procedūrai, užpildyti:

Užpildžius klausimyną, vakcinavimo paslaugos bus suteiktos operatyviau ir taip sutaupysite savo brangų laiką. Dėkojame už skirtą laiką!

RS9111_sy_lab_cl_A36404117_2019