Privatumo politika

SYNLAB Lietuva UAB rūpinasi Jūsų duomenų apsauga. Mes laikomės ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)1 ir kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1.    Privatumo politika

SYNLAB privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip įmonė renka, naudoja ir saugo Jūsų informaciją. Jei turite klausimų, kreipkitės į SYNLAB Duomenų apsaugos pareigūną.

PRIVATUMO POLITIKA INTERNETINĖS SVETAINĖS LANKYTOJAMS

PAKLAUSIMŲ, SIUNČIAMŲ EL.PAŠTU, PRIVATUMO POLITIKA

SLAPUKŲ POLITIKA

KLIENTŲ PRIVATUMO POLITIKA

2.    Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip SYNLAB renka, naudoja ir saugo Jūsų informaciją, SYNLAB Duomenų apsaugos pareigūnas pasirengęs jums padėti. Prašome kreiptis el. paštu synlab@dat.lt.

Synlab

3.    Mano teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į SYNLAB Duomenų apsaugos pareigūną. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

  • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
  • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
  • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
  • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
  • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
  • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB