SYNLAB Lietuva darbuotojų mokymas kvalifikacijos tobulinimas

Projektui „SYNLAB Lietuva darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinti skirta parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų sudaro iki 78 398, 97 Eur, antra tiek lėšų numato investuoti pati įmonė. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Inovacijos, patirtis bei nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Projekte įgyvendinimo metu mokymuose dalyvaus 43 įmonės darbuotojai. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.

Synlab ES mokymai