Vertybės. Vizija. Misija

SYNLAB Lietuva vertybės

 • KLIENTAS – SVARBIAUSIA
 • MES KARTU RANDAME SPRENDIMUS
 • MES ĮSIPAREIGOJAME
 • MES – NUOSTABŪS

KLIENTAS – SVARBIAUSIA

 • Mes sutelkiame dėmesį į kliento pasitenkinimą
 • Mūsų veiksmai neša klientui sėkmę
 • Mes Išklausome klientą
 • Mes visada įvykdome duotus pažadus

MES KARTU RANDAME SPRENDIMUS

 • Esame tolerantiški ir neturime išankstinių nuostatų
 • Mes gerbiame savo kolegas ir bendradarbiavimo partnerius
 • Mes rodome iniciatyvą

MES ĮSIPAREIGOJAME

 • Mes prisiimame atsakomybę
 • Mes laikomės susitarimų
 • Mes pasiruošę iššūkiams
 • Mes nuolat tobulinamės

MES – NUOSTABŪS

 • Mes skatiname ir motyvuojame kolegas
 • Mumis galima pasitikėti
 • Mes atsižvelgiame į kitus visais klausimais

 

 

SYNLAB Lietuva vizija

Būti Lietuvoje  ir tarptautiniu mastu pripažintu partneriu, teikiančiu pažangias ir kokybiškas medicininės diagnostikos paslaugas.


SYNLAB Lietuva misija

Ugdyti žmonių (ir visuomenės) savimonę, rūpintis (savo) sveikata, teikti patikimas, saugias medicinos diagnostikos paslaugas klientui patogiu būdu.

Synlab